De voorbije 11 weken hebben aangetoond dat onze samenleving voor ongekende uitdagingen staat. Iedereen beseft dat veel inwoners, zelfstandigen en verenigingen alle mogelijke ondersteuning zullen kunnen gebruiken om de impact van de corona-crisis te verwerken en te boven te komen.

Op alle niveaus, internationaal, Europees, federaal en regionaal worden relancemaatregelen uitgewerkt. Ook vele steden en gemeenten schieten in actie. CD&V Maldegem wil graag mee de schouders zetten onder alle zinvolle initiatieven die voor een snelle heropleving kunnen zorgen.

Nog meer dan anders moeten onze inwoners, middenstanders en verenigingen centraal staan in het beleid. Vanuit CD&V hebben we een aantal voorstellen overgemaakt aan het bestuur. Volgens ons zou hiervoor een budget van 750.000 euro dienen vrijgemaakt te worden.
750.000 euro die voor elk van onze 24.000 inwoners een wezenlijk verschil kan maken. 750.000 euro is veel geld, maar tegelijk een fractie van de 20 miljoen euro investeringen die het nieuwe bestuur heeft aangekondigd.

Op een moment waarop bij vele mensen het water aan de lippen staat, stellen we ons de vraag waarom het nieuwe bestuur net nu wil uitpakken met grootschalige prestigeprojecten?
In plaats van fortuinen te investeren in bakstenen, zou het niet zinvoller zijn om te kijken naar investeringen op maat van Maldegem? Kleinere projecten, die ten goede komen van Maldegemse inwoners, verenigingen en middenstanders?

In tijden van crisis moeten we terug naar de essentie. Back to basics.
Daarom stellen we voor om de recent gelanceerde ideeën toch nog eens goed tegen het licht te houden:
- Jeugdsite Katsweg: volmondig akkoord met de nieuwbouw voor de jeugdbewegingen. We zijn echter niet overtuigd van de nood aan een compleet nieuw jeugdhuis en een nieuwe evenementenzaal. Onze noden en behoeften op vlak van evenementeninfrastuctuur zullen er wellicht compleet anders uitzien in het post-corona tijdperk. Er is trouwens recent een jeugdhuis annex zaal gebouwd.
- Nieuwe culturele hotspot van 20 miljoen euro: waarom kiest men nu al resoluut voor de samenwerking met 1 private ontwikkelaar die tevens eigenaar is van de grond?  Ook hier geldt trouwens dezelfde bedenking: hoe zal de toekomst van theater- en podiumkunsten eruit zien na corona? Alle theaters en culturele centra stonden de afgelopen maanden leeg en zullen de komende maanden wellicht blijven leeg staan. Vele culturele centra maken zich momenteel ernstig zorgen over hun toekomst. Net op dit moment uitpakken met een nieuwe cultuurtempel, waar vooral privépartners beter van zullen worden, lijkt ons niet het beste idee. Elders in Vlaanderen zien we initiatieven ontstaan waarbij scholen hun infrastructuur na schooltijd delen met de inwoners van hun gemeente of stad. Waarom niet kiezen voor een dialoog met de Maricolen die ook pal in ons centrum een gloednieuwe school zal bouwen? Op deze nieuwbouwsite van de school wordt ook een aula voorzien. Het zou toch al te gek zijn om op 500 meter afstand 2 aula’s te bouwen? Tenslotte willen we ook weten wat dan precies de visie is van het bestuur op de toekomst van CC de Hoogen Pad in Adegem?
 
Over de vier andere deelkernen hebben we nog niets gehoord. Vanzelfsprekend houden we met CD&V het pleidooi om ook in de deelkernen te investeren in kleinschalige projecten op maat van de bewoners, middenstand en verenigingen. Overleg met verenigingen, middenstand en inwoners kan een insteek leveren voor haalbare, betaalbare kleine projecten op maat van elke leefkern.

Met publieke investeringen op maat gecombineerd met voorstellen van herstelmaatregelen keren we terug naar de essentie.

Back to basics en dicht bij de mensen. Kortom: gezond realisme.