De CD&V-ploeg van Maldegem ging op vrijdag 18 mei op stap doorheen Hof ter Ede en bezocht kandidate Mariama Sylla in haar sociale woning in de Westeindestraat.

Maldegem is een bruisende gemeente. De voorbije jaren werd volop gebouwd en gerenoveerd in alle leefkernen. De recente cijfers uit de Vlaamse gemeentemonitor voor wat wonen betreft in Maldegem zijn alvast positief:

  • 91% is tevreden met hun woning
  • 83% is tevreden over hun buurt
  • 93% woont graag in Maldegem.


76% van Maldegemnaren is eigenaar van een eigen woning. Dit is een hoog percentage eigenaars. Voor veel mensen biedt een eigen woning woonzekerheid en geborgenheid.

Maar niet iedereen is in de mogelijkheid om een eigen woning te verwerven, zodat we in de toekomst moeten blijven inzetten op het versterken van het sociaal woonaanbod, het versterken van de private huurmarkt en het wegwerken van de wachtlijsten.

300 inwoners staan immers op de wachtlijst om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in Maldegem. De voorbije jaren werden tal van sociale huisvestingsprojecten gerealiseerd en is er een goede samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland die we willen versterken.

De komende jaren ondersteunen we voluit de geplande initiatieven op vlak van sociaal wonen in Adegem-dorp, de Kapelaanstraat/Bloemestraat, de Westeindestraat en de Edestraat. Maldegem werkt op vlak van wonen en huisvesting samen met Woonwijzer Meetjesland. We ervaren deze samenwerking als positief en stellen voor in de toekomst verder te werken met de Woonwijzer. De dienstverlening van de Woonwijzer is intussen gekend bij vele Maldegemnaren.

Samen met de Woonwijzer willen we meer inzetten op woonkwaliteit.

Het instrument van de conformiteitsattesten (indicator op vlak van woonkwaliteit) bij huurwoningen dient beter bekend te worden gemaakt. We vinden het belangrijk dat huurders in een kwalitatieve woning wonen. Meer en meer steden en gemeenten werken met een eigen, lokaal reglement rond woningkwaliteit en leggen een conformiteitsattest op bij oudere huurwoningen. Ook wij zijn vragende partij de opportuniteit hiervan te onderzoeken. We steunen en stimuleren voluit nieuwe woonvormen zoals cohousing, senioren onder de toren, opdelen van grotere woningen.

We hopen om buurten aan te zetten tot renovatie in samenwerking met de Woonwijzer. De Vlaamse burenpremie of de wijkrenovatiepremie kan hiervoor een goede aanzet zijn.

In de nieuwe wijk Hof ter Ede hebben we vastgesteld dat het centrum bij uitstek kwaliteitsvol kan verdicht worden.

We pleiten voor verdichting in alle centra.

Dit moet echter meer gecombineerd worden met een buurtversterkende en verbindende publieke ruimte. In het kader van grote bouwprojecten zal een vooroverleg georganiseerd worden met de betrokken ontwikkelaar, waarbij het project afgetoetst wordt en waarbij woonkwaliteit en zorg voor publieke ruimte essentieel zullen zijn.

Vanuit Hof ter Ede wandelden we doorheen de Westeindestraat en bewonderden we het Sint-Anna kasteel en het prachtige park. Een groene long midden in het centrum.

Maldegem beschikt over 31 beschermde gebouwen en over een inventaris bouwkundig erfgoed. In overleg met erfgoedcomité en de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst maken we werk van een visie op behoud van het historische centrum van Maldegem.

Een fietsroute of wandelparcours waarbij ons gemeentelijk erfgoed in de verf wordt gezet kan uitgerold worden volgens CD&V.