Het bestuur last een bouwpauze in voor bouwaanvragen van meer dan 4 woonentiteiten. Het bestuur wil eerst een visie ontwikkelen alvorens zij vergunningsaanvragen wil behandelen. 

CD&V Maldegem meent dat deze beslissing gepaard gaat met een aantal ernstige juridische obstakels (onder meer naar aansprakelijkheid van de gemeente) en stelde hierover een aantal kritische vragen op de gemeenteraad. Zo werden onder meer de vragen gesteld of het schepencollege zich ervan bewust was dat het mensen niet kan verhinderen om toch bouwaanvragen in te dienen, of het schepencollege zich ervan bewust was dat het niet behandelen van aanvragen of het weigeren van wegenisdossiers naar de gemeenteraad te brengen aansprakelijkheidsrisico’s voor de gemeente met zich kan meebrengen en of het schepencollege er zich van bewust was dat een ‘beleidsvisie’ - zonder dat dit in verordenende instrumenten gegoten wordt - toch niet kan gebruikt worden om een vergunningsaanvraag te weigeren. 

Veel verder dan een antwoord ‘we zijn ons hiervan bewust’ kwam het niet… 

Concreet wordt de bouwpauze voorlopig ingelast tot eind juni 2020. Tegen dan wil het bestuur klaar zijn met zijn globale visie. Wordt vervolgd dus. 

CD&V heeft in alle veel expertise in huis op vlak van ruimtelijke ordening. We zijn bereid hieraan mee te werken want toekomstplannen voor de gemeente op vlak van verdere ruimtelijke ontwikkelingen hebben een grote impact op onze toekomstige omgeving. We hopen dan ook betrokken te worden in het uitstippelen van een gedragen beleid.