De 4 twintigers van JONGCD&V hebben de kans gegrepen om voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 de krachtlijnen van het programma vrije tijd van CD&V Maldegem op te stellen. Leandra Decuyper, Hristo Gentier, Thaïs De Ruyter en Ruben Damme schuiven cultuur, sport en ontspanning op maat van jong en oud naar voor. Dat is ook wat Maldegem het hele jaar door biedt aan haar inwoners. JONGCD&V Maldegem wil het bruisende karakter van de gemeente verder versterken door iedereen alle kansen te bieden om in hun vrije tijd te genieten, te bewegen en te ontspannen.

Samen met JONGCD&V Maldegem blikken we terug op geslaagde realisaties de voorbije 6 jaar: de realisatie van een polyvalente fuif- en ontmoetingsruimte K-Ba, de renovatie van de Kunst- en Muziekacademie Kuma, nieuwe lokalen voor jeugdhuis de Redekiel, de vernieuwing van de bibliotheek met blokpunt, een nieuwe tribune in CC de Hoogen Pad, nieuwe speelpleinen in verschillende leefkernen, een kunstgrasveld voor FC Kleit en zoveel meer.

Met Jong CD&V zitten we ook vol plannen naar de toekomst.

Onze jeugd, onze toekomst.

De komende jaren maken we werk van de opwaardering en / of uitbreiding van de jeugdinfrastructuur: de jeugdlokalen van de Chiro van Kleit, de Piramiden te Maldegem en de lokalen van ’t Katootje in Donk zijn aan uitbreiding en / of een opfrisbeurt toe. Daarnaast blijven we de jeugdverenigingen verder ondersteunen met kamp- en werkingssubsidies. Maldegemse jeugdbewegingen moeten ook in de toekomst jaarlijks een fuif kunnen organiseren in de eigen leefkern.

JONGCD&V vindt het belangrijk dat er een totaalaanpak komt voor het vrijetijdsaanbod in Adegem en met CD&V Maldegem steunen we dit voorstel. Nieuwe accommodatie en ruimte voor VK Adegem, vernieuwen en / of aanpassen van de lokalen op de Zandakkers of nieuwe lokalen in de omgeving van Den Hoogen Pad. Op de Kruipuit werd vlakbij de school ondertussen een speelweide aangekocht. We kijken of daar in de toekomst een speelpleinwerking nodig en mogelijk is.

Sport voor iedereen.

Wie sport leeft langer! De sportdienst willen we verder uitbouwen om een aanbod van sport op maat te realiseren en een sterke ondersteuning te bieden voor elke doelgroep: individuele sporters en sportclubs, jong en oud, met of zonder beperking, recreatief of competitief. We behouden het Sint-Annazwembad met mogelijkheden voor recreatief en competitief zwemmen en maken werk van de aanleg van multifunctionele sportterreinen in de verschillende leefkernen.

Cultuur met een grote C.

Het Sint-Annakasteel kreeg het voorbije jaar een grondige opsmukbeurt. We willen het Sint-Annakasteel en zijn prachtige aansluitende park een centrale functie geven bij de organisatie van een aantal evenementen. Ook Sporthal De Berken en CC Den Hoogen Pad zijn locaties waar multifunctioneel gebruik mogelijk moet zijn en blijven. De nieuwbouw van school Maricolen biedt tevens perspectieven om samenwerkingsverbanden op te zetten op vlak van sport en cultuur.

Toerisme

Het toeristisch aanbod van de gemeente zou nog beter in kaart moeten gebracht worden, waarbij de kasteelsite te Middelburg kan uitgebouwd worden. Zo willen we ook Middelburg versterken als authentieke en levendige leefkern. Ook sociaal-culturele evenementen in de kerken moeten ondersteund worden. Tot slot moeten de bestaande toeristische troeven zoals het Stoomcentrum, het Canadamuseum en Landschapspark Drongengoed nog nadrukkelijker in de kijker gezet worden.

Erfgoed

Maar onze gemeente telt ook veel cultureel erfgoed. Maldegem en de deelgemeenten tellen een aantal sites die tot ons erfgoed behoren. Zo willen we graag een fietsroute en wandelparcours realiseren, met bijhorende audiogids, langsheen de mooiste en belangrijkste bezienswaardigheden in onze prachtige gemeente!

.