Na de uitstap uit Woonwijzer Meetjesland, Comeet, Regionale Jeugddienst en (grotendeels) Welzijnsband Meetjesland denkt de NV Maldegem met aandeelhouders Open VLD, N-VA en Merlaan erover na om de gemeentelijke basisschool (GBS) de Kruipuit af te stoten naar een andere inrichtende macht/scholengroep. Wellicht zal de NV Maldegem dit opnieuw motiveren vanuit efficiëntie-en financiële redenen.

Heeft iemand 1 jaar geleden in de respectievelijke verkiezingsprogramma’s daarover iets gelezen? Niets! Alle politieke partijen waren lovend over GBS de Kruipuit.

Het nieuwe bestuur heeft opnieuw een zeer drastische beslissing voor ogen. Na de bekendmaking van de resultaten van de audit van de 3 gemeentelijke kinderdagverblijven is het nieuwe bestuur wellicht van oordeel dat ook onderwijs niet langer tot de kerntaken van een gemeentebestuur behoort.
 
Met de ploeg van CD&V Maldegem betreuren we de bedrijfsmatige aanpak van het nieuwe bestuur. Het mogelijks afstoten van de gemeentelijke school is voor CD&V een groot verlies.
 
Wat zal het volgende zijn dat de NV Maldegem zal afstoten?