Zestigplussers willen actief betrokken zijn bij het maatschappelijk gebeuren. De seniorenwerking schept kansen om zo’n actief burgerschap dagelijks in de praktijk te brengen. Door te zeggen en te tonen dat ze rekenen op behoorlijk bestuur op alle beleidsniveaus. Door te lage pensioenen en armoede aan te klagen. Door mee te werken aan een hartelijke leefomgeving.

Daarom zijn de CD&V-senioren aanwezig op alle niveaus van de partijwerking en op alle beleidsniveaus. In een samenspel tussen vrijwilligers, beroepskrachten en mandatarissen. In de hoop dat ze de samenleving samen een beetje kunnen verbeteren.

CD&V Senioren Meetjesland

Gaston Roeygens uit Maldegem is voorzitter van de CD&V Senioren Meetjesland. U kan hem contacteren via gaston.roeygens@telenet.be.