Anneke Gobeyn

Gemeenteraadslid

  • Geboortedatum:

    22 mei 1965

  • Geboorteplaats:

    Eeklo

Een aangenaam en veilig woongebied, zorg voor het milieu, platteland en sport krijgen mijn aandacht. Als vrouw en mama met ervaring voel ik zeer goed aan wat mensen maatschappelijk nodig hebben. Bovendien ben ik van mening dat elke leefkern moet vertegenwoordigd zijn in het beleid.

Mijn focus ligt tevens op gezondheid en de thema's die hier voor zorgen: een gemeente en dorp waar aandacht is voor vergrijzing en de woonzorg die dit meebrengt. Aangepaste seniorenflats die betaalbaar zijn, uitgerust met de nodige hulpmiddelen om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

Als verpleegkundige kan ik van dichtbij noden en problemen detecteren en moet ik vaststellen dat bepaalde gezinnen nog altijd in moeilijke omstandigheden leven. Voor hen wil ik opkomen en helpen een betere leefomgeving te creëren. Vandaar de interesse voor sociale zaken (OCMW, tewerkstelling, sociale toelagen zoals kinderkankerfonds, gezondheidszorg en kinderopvang) en de bescherming van de zwakkeren (waaronder kinderen, jongeren, bejaarden en jonge gezinnen). Voor hen wil ik opkomen en helpen een juiste leefomgeving te creëren.

Amateursport is voor mij belangrijk, niet alleen omwille van de beweging, maar tevens om het sociaal isolement van velen te helpen doorbreken. En tevens om jongeren een doel te geven in hun leven en op die manier tussen de leeftijdsgenoten vertoeven op een gezonde manier.

Het verenigingsleven in al zijn facetten wil ik verder ondersteunen, verenigingen geven immers zuurstof en energie aan onze samenleving. Op deze manier wil ik mensen met elkaar verbinden.

Een veilige gemeente waar voetpaden vlak liggen, overgangen goed zichtbaar zijn voor alle gebruikers en voldoende verlichting aanwezig is zodat er geen donkere hoekjes zijn.