Boudewijn De Schepper

Gemeenteraadslid

    De inwoners van Maldegem verdienen een goeddraaiende gemeente. Na hevige buien trad in het verleden wel eens wateroverlast op. Een vlotte doorstroming van het water naar de kanalen en een passende bijsturing van de waterbekkens zodat ze op het gepaste moment gevuld worden, dat is één van de concrete doelen die ik voor ogen heb.